پروانه ساخت

و مجوز فعالیت

مجوز IRC


شرکت بازرگانی اسپید شاهد در سال 1395 موفق به اخذ مجوز IRC برای قرص های زینک پلاس 10 میلی گرم و آهن 20 میلی گرم گردیده است.
در حال حاضر نیز اخذ مجوز IRC جهت قرص های کلسیم D3 و نیز کلسیم D + K نوع 600 میلی گرم در دست اقدام است.