اجلاس سراسری مدیریت مشتری مداری

اجلاس سراسری مدیریت مشتری مداری

اجلاس سراسری مدیریت مشتری مداری

با رویکرد رضایتمندی مشتری

دریافت تندیس اجلاس سراسری مدیریت مشتری مداری توسط شرکت اسپید شاهد

اجلاس سراسری مدیریت مشتری مداری با هدف معرفی و قدردانی از پیشگامان این عرصه روز یکشنبه ۳۰ مهر ماه با حضور جمعی از مدیران و صاحبان صنایع از بخش های دولتی و خصوصی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار گردید.

با توجه به دستاوردها و سوابق موفق این شرکت در رضایتمندی مشتری و ایجاد فرآیند رضایت در مشتری، تندیس این همایش به مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس محمد نبی پیرحیاتی اهدا گردید.