افتتاح پروژه بیمارستان ایران و اوگاندا توسط دکتر ظریف

مرکز درمانی ایران – اوگاندا با حضور وزیر امور خارجه ایران و رئیس جمهور اوگاندا افتتاح شد.

مرکز درمانی ایران – اوگاندا که توسط شرکت بازرگانی اسپید شاهد تجهیز گردیده است با حضور دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهور اوگاندا افتتاح شد.