چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هرمز هلث

چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هرمز هلث با حضور جمعی از روسای محترم مراکز خدمات درمانی و شرکت های تجهیزات پزشکی در نمایشگاه بین المللی کیش برگزار گردید.